top of page

REBROVANÉ TRUBKY

Hydroformované rebrované trubky sú našou špecialitou. Naši najvýznamnejší zákazníci odoberajúci naše rebrované trubky pochádzajú z automotive priemyslu, napriek tomu, že niektorí zákazníci uspokojujú aj iné odvetvia. 


Ponúkame globálne konkurencieschopne cenené produkty, rýchle a finančne nenáročné prototypovanie, nízke ceny nástrojov a vynikajúcu flexibilitu - v produktoch aj v službách súčasne!

bottom of page