top of page

KVALITATÍVNE ŠTANDARDY

Náš manažérsky tím sa pevne zasadil o poskytovanie produktov na základe najvyšších kvalitatívnych štandardov našim zákazníkom. 

Naše produkty sú vyrábané a dodávané v súlade s normami daného priemyslu, ako aj s firemnými štandardami našich zákazníkov. 

Špecifikácie a kontrolné plány sú taktiež veľmi prísne dodržiavané. 

Každý z našich dodávateľov operuje na základe medzinárodne uznávaných štandardov kvality, ako ISO9001 alebo TS16949. 

Naša politika kvality spolu so všetkými aspektami systému kvality našej spoločnosti je rešpektovaná ako príkaz a dodržiavaná všetkými, ktorí konajú s akoukoľvek spôsobilosťou v našom mene. 

Náš manažérsky tím sa angažuje v pravidelnej komunikácií so všetkými zamestnancami, aby zaistil, že naša politika kvality je pochopená, implementovaná a udržiavaná na všetkých úrovniach. 

Vzhľadom na progresívnu povahu dodržiavania kvality, náš manažérsky tím podniká kroky smerujúce k neustálemu zlepšeniu efektívnosti nášho kvalitatívneho systému s cieľom zaistiť našu pozíciu v popredí kvalitatívnych záležitostí, spolu s pokračujúcim dodržiavaním požiadaviek a očakávaní našich zákazníkov.  

Naši poverení manažéri kvality majú nezávislú autoritu a zodpovednosť za udržiavanie a uskutočňovanie kvalitatívneho systému našej spoločnosti. 

Vďaka nášmu nadšeniu pre neustále zlepšovanie, podčiarkujeme náš záväzok na poskytovanie produktov v mimoriadnej kvalite, na čas a v odsúhlasenom rozpočte, teda uisťujeme sa, že predčíme očakávania našich zákazníkov. 

bottom of page